Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r. sporządzona wg zasad określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)