Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
zakup infokiosku
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – część II”
dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoria
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r”
przetarg nieograniczony na wybór dostawcy posiłków dla uczniów
„Przebudowa ulic Okólna, Szkolna i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach"
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach"
na wybór "kierownika projektu" do zarządzania projektem pn. liczby rządzą światem realizowanym w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przebudowa chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
na przeprowadzenie warsztatów: a) trening facylitacyjny b) trening twórczości - kreowanie innowacyjności
na zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach dostawa urządzeń skate parku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2010r. do 24 czerwca 2011r.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie. Przetarg odbędzie się w dniu
Budowa Świetlicy w Ociążu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowice
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
„Przeprowadzenie warsztatów: obsługa trudnego klienta”
„Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych”
Remont i modernizacja budynku remizy OSP Skalmierzyce oraz instalacja oœświetlenia tylnej œściany remizy OSP
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach ETAP II odcinek od Cmentarza do działek"
„Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku"
„Przebudowa dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ETAP II ul. Witosa oraz 24-go Stycznia"
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)