Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

 

 

 Wyniki przetargów

 

 

 Informacja

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczacej wyboru wykonawcy na:

budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylączami dla wsi Śliwniki Gmina Nowe Skalmierzyce - część II

 

 

I n f o r m a c j a

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy  
na „Zakup i dostawę infokiosku"

 

 I n f o r m a c j a o wyniku przetargu
dotyczącego wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów dla uczniów Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu uczestniczących w projekcie pn. „Liczby rządzą światem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Informacja

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".

 

 

I n f o r m a c j a   o wyniku przetargu

dotyczącego  wyboru      wykonawcy     na dostawę   posiłków   dla   uczniów Gimnazjum   im.   Polskich   Noblistów    w  Nowych Skalmierzycach oraz uczniów

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu   uczestniczących w projekcie   pt.    „Liczby rządzą   światem"   realizowanym   w   ramach    

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Informacja

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę  ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp.  do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".

 

 

 I n f o r m a c j a

o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Informacja

 

 

 

 Informacja

 

 

 

 I n f o r m a c j a

o wyniku przetargu na przeprowadzenie kursu języka angielskiego:  kurs dla początkujących, kurs dla średniozaawansowanych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

 

I n f o r m a c j a

o wyniku przetargu na przeprowadzenie warsztatów: trening facylitacyjny, trening twórczości-kreowania innowacyjności

 

 

Informacja 

o wynikach przetargu na budowę Świetlicy w Ociążu

 

 

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2010 roku do 24 czerwca 2011 roku.


 

Informacja

 

 

Informacja 

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".

 

 

Informacja

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".

 

 

Informacja

 

 

 Informacja

o wynikach przetargu na  "przeprowadzenie warsztatów - obsługa trudnego klienta"

 

 

Informacja o wynikach przetargu  

: z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę  drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach ETAP II odcinek od Cmentarza do działek".

 

 

 

 
 

 

 

 

I n f o r m a c j a

o wyniku przetargu na „Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych" .