Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce."

Protokół

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”. 

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu "Szkoła dla każdego II"

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce” 

Protokół

 INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawców na realizację usług edukacyjnych w ramach projektu „Szkoła dla każdego II"

Protokół

Wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu 

Protokół

Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych (nieruchomości) 

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach”

Protokół

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Wykonanie przebudowy nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach”. 

Protokół

 z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków”.

Protokół

Budowa Świetlicy wiejskiej w Droszewie 

Protokół

przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół 

Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich

Protokół

 z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach Etap II”.

Protokół

Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej 

Protokół

Świetlica wiejska w Droszewie 

Protokół

 Dokumentacja Podstawowych Czynności Postępowania Przetargowego

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna, dz. nr 176

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na "Termomodernizację oraz przebudowę klatki schodowej budynku UGIM Nowe Skalmierzyce oraz modernizację budynku gospodarczego"

Protokół

z przebudowy drogi gminnej ul. Podgórnej w Biskupicach Ołobocznych”.

Protokół

z przetargu nieograniczonego na „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa”.

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę  drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki”.

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku UGiM Nowe Skalmierzyce”.

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów".

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głóski".

Protokół

przetargu nieograniczonego na " budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach  ul. Polna dz. nr 78/1".

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie"


 

Protokół:
Z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu: "Szkoła dla każdego"