Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Protokół
 
Protokół
 
 
Protokół
 
 
 Protokół
 
 
Protokół
 
 
 

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach,  Szkoły Podstawowej w Gostyczynie  oraz Zespołu Szkół w Ociążu   w okresie  od  2 września 2013 r. do 27 czerwca  2014 r.  

 Informacja dotycząca unieważnienia przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. „Nowe umiejętności szansą na sukces” w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w części kurs florysta / bukieciarz

Protokół
Kurs prawa jazdy kat. B z pierwszą pomocą przedmedyczną.

Protokół
Kurs spawania metodą MAG/135/
 

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich

 

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie - od parku w lewo

 

 

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Bankowej w Skalmierzycach

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na modernizację świetlicy wiejskiej w Gostyczynie

Protokół
z przeprowadzonej procedury przatargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowe ul. Parkowej w Ociążu

 Informacja dotycząca unieważnienia przetargu nieograniczonego na  Przygotowanie  i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. „Nowe umiejętności szansą na sukces” w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w części  kurs florysta / bukieciarz

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotów

Protokół
Nowe Skalmierzyce: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

 Protokół
z przeprowadzonej procedury na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na modernizację świetlicy w Trkusowie

 Protokół
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na termomodernizację budynku SP w Droszewie

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na utwardzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach

 

 

 

Informacja dotycząca unieważnienia przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. „Nowe umiejętności szansą na sukces” w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w części  „szkolenie kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „warsztaty asertywność i motywacja”

 

PROTOKÓŁ:
z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy
na Budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – etap IV, zadanie 2, część 4, ul. Kaliska i Tartakowa

Prokół:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Protokół
 
Protokół
 
Protokół
 
Protokół
 

Informacja

 o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 21 marca 2013 roku

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Kaliszu

Protokół

z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę budynku remizy oraz dróg Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach

Protokół