Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przebudowa ulicy Środkowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej w Lezionie dz. nr 143.
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku.
Przebudowa ulicy Krótkiej i Kamiennej wraz z kanalizacją deszczową.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza trzeci i kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach i Lezionie .
Przetarg w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym, przy ul. Bursztynowej 21 w Węgrach.
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach.
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ogłasza pierwszy, drugi i kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w WĘGRACH, NOWYCH SKALMIERZYCACH, BOCZKOWIE I LEZIONIE .
Przebudowa ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim.
Zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach
Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
Utwardzenie placu w Gostyczynie
Przebudowa drogi gminnej relacji Droszew - Kotowiecko
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres 3 lat, położonej w Ociążu.
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres 3 lat, położonej w Miedzianowie, obręb Droszew.
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim