Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

 

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Środkowej w Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Lezionie

Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 4 września 2014 

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej wraz z kanalizacją deszczową.

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

Prokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie dz. nr 325, 331.

  Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na modernizację ulicy Hallera w Nowych Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej zadania pod nazwą "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wlkp. 

  Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na utwardzenie placu w Gostyczynie

  Protokół: z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim