Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Protokół w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (opublikowano 30.12.2015 r.)

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  (opublikowano 08.12.2015 r.)

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej: dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach (opublikowano 23.11.2015 r.)

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej: dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni, mebli, sprzętu AGD, laptopa , aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na małą architekturę przy budynkach komunalnych

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę i rozbudowę budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Leśnej w Śliwnikach

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gałązki Małe

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich 

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe.

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka o żłobek gminny

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4

 Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Kępina w Trkusowie 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Boczkowie, Biskupicach Ołobocznych i Nowych Skalmierzycach oraz Chotowie

  Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II

 Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu