Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 16.12.2016r. do 30.04.2019r.
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01.12.2016r. do 30.04.2019r.
Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Przebudowa drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach – Etap II
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie
Dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.
Przebudowa boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach
Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Budowa świetlicy w Głóskach
Budowa świetlicy w Kurowie
Termoizolacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach
Modernizacja zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych.
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego nr 10
na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)- prowadzenie alternatywnych zajęć opiekuńczo wychowawczych z programem profilaktycznym adresowanych dla grupy wiekowej 6-13 lat
Budowa drogi dojazdowej do pól w Lezionie
Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chotów i Węgry
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej wraz z nawierzchnią oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kamiennej w Nowych Skalmierzycach.
Wymiana pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja stadionu miejsko - gminnego wraz z infrastrukturą