Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 16.12.2016r. do 30.04.2016r.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01.12.2016r. do 30.04.2016r.
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę i rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach - Etap II
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie
Informacja o wyniku przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach
Protokół z procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków
Protokół z procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowę świetlicy w Głóskach
Protokół z procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowę świetlicy w Kurowie
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Termoizolację budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Modernizację zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej zadania pn. "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowej w Biskupicach Ołobocznych
Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chotów i Węgry.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego nr 10.
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) - prowadzenie alternatywnych zajęć opiekuńczo wychowawczych z programem profilaktycznym adresowanych dla grupy wiekowej 6-13 lat
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowę drogi dojazdowej do pól w Lezionie.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej wraz z nawierzchnią oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kamiennej w Nowych Skalmierzycach.
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacji stadionu miejsko - gminnego wraz z infrastrukturą
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węgry