Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie – przetarg II
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ociąż
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach