Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa – przetarg II
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Boczkowie.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż.
Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wyposażenia, pomocy i zabawek oraz doposażenia placu zabaw wraz z montażem w Żłobku Gminnym w Nowych Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wyposażenia, pomocy i zabawek oraz doposażenia placu zabaw wraz z montażem w Żłobku Gminnym w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach – etap I
Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno – przedszkolnego w Kotowiecku – Etap I
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych – przetarg II
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach – przetarg II