Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce- przetarg II
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa – przetarg II
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa – przetarg II
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa
Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach – część frontowa
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach - Etap I
Informacja z otwarcia ofert w sprawie dostawy wyposażenia, pomocy i zabawek oraz doposażenia placu zabaw wraz z montażem w Żłobku Gminnym w Nowych Skalmierzycach
Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach - Etap I
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno – przedszkolnego w Kotowiecku – Etap I
Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno – przedszkolnego w Kotowiecku – Etap I
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach – przetarg II
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych – przetarg II
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych – przetarg II
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie – Miedzianów – Etap II
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie – Miedzianów – Etap II
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)