Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2019/2020
Wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w 2019 roku
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019r. do 26 czerwca 2020r.
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu (dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu )
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce.
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków, Kurów
na realizację zadania publicznego w zakresie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki - przetarg II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Kompaktor TO - 18 B
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce