Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2019/2020
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu )
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków i Kurów
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - CZĘŚĆ 2
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - CZĘŚĆ 1
na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)