Wyniki przetargów

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Nr ROiSP.0050.1.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

Na podstawie:

    art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.);

    art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2019 na realizację zadań publicznych wg załącznika nr 1.

 

rozdział 92105 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/

w wysokości  209.450,00 zł.

 

rozdział 92605 /Kultura fizyczna i sport/

w wysokości  350.000,00 zł.

 

 

 

 

§ 2

 

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów
o przyznaniu dotacji.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta

      Nowe Skalmierzyce    

   /-/

 Jerzy Łukasz Walczak 

 

 

Pobierz wyniki w wersji .pdf 

 

 

Lista wiadomości
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu )
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków i Kurów
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - CZĘŚĆ 2
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - CZĘŚĆ 1
na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Protokół w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)