Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2021
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 1.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż:
na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach