Ogłoszenie o przetargu

Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola

 

1. Ogłoszenie nr 500612-N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

2. SIWZ

3. Pozwolenie nr 314-2019-A

4. Przedmiary robót

5. Specyfikacje techniczne

6. Mapa sytuacyjna

7. Architektura - 1

8. Architektura - 2

9. Konstrukcja

10. Instalacje sanitarne

11. Instalacje elektryczne

12. Wizualizacje

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540010664-N-2020 z dnia 20.01.2020 r.

SIWZ - zmiana z dnia 20.01.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 1

SIWZ - Wersja edytowalna