Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2021.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2021.
na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawny
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2020/2021
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2020/2021.
Budowa skate parku z wyposażeniem
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skate parku z wyposażeniem.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich na Klub Seniora +
Dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich na Klub Seniora +
wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola