Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Wykonanie w cyklu trzyletnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola