Wynik otwartego konkursu ofert

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

pobierz w formacie .pdf