Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż
na przebudowę ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach - etap II.
na budowę miejsc rekreacji na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach