Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2021/2022.
na budowę altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach.
na budowę świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo- parking.
na remont nawierzchni bitumicznych - nakładki w miejscowości Fabianów, Śliwniki, Głóski i Gałązki Wielkie.
na przebudowę drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne - Skalmierzyce.
na budowę wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie.
na budowę świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach.
na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
na budowę parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo- parking.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo.
na rozbudowę obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy.
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie.
na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo - parking.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo.
na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
na budowę chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach.
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leziona.
na przebudowę drogi gminnej ul. Słonecznej w Skalmierzycach.
na zadanie pn : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
na budowę chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż
na przebudowę ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach - etap II.
na budowę miejsc rekreacji na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach