Wyniki przetargów

Lista wiadomości
na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach.
na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)