Wyniki przetargów

Lista wiadomości
na budowę wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie.
na przebudowę drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne - Skalmierzyce.
na budowę świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo.
na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
na budowę parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo- parking.
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie.
na rozbudowę obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy.
na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo- parking.
na przebudowę układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo.
w postępowaniu na budowę chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach.
w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leziona.
w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w Skalmierzycach.
w postępowaniu na budowę miejsc rekreacji na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w postępowaniu na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
w postępowaniu na budowę chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach.
w postępowaniu na przebudowę ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach - etap II.
na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach.
na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)