Obwodowe Komisje Wyborcze

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 292/09

Burmistrza  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

         Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/  w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, do wykonania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

 

§ 2

 

 1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane w ich siedzibach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Bożena Budzik   

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 292/09

Burmistrza  Gminy i Miasta

 Nowe Skalmierzyce

z dnia 12 maja 2009  r.

 

 

  WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH

obwodowych komisji wyborczych powołanych
do wykonania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

   zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

 

                                                                                      

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Nowe Skalmierzyce

  1. Agata Wasielewska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Piotr  Gierz     - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP     
  3. Stanisław Pawlak- zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Stefania Jolanta Paluch - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Violetta Ławniczak -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Paulina Stodolna - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
  7. Renata Michaś   - wskazana przez Burmistrza

 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Nowe Skalmierzyce

  1. Justyna Gałach- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwie Ludowe
  2. Beata Kurek    - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Jan Borowicz - zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej -Unia Pracy
  4. Maria Danuta Kowalska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Krzysztof Kubica-zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Marzena Wolf - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej   
  7. Renata Olejniczak    - wskazana przez Burmistrza

 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Skalmierzyce

  1. Stanisław Król- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Włodzimierz Bąk- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Katarzyna Orzechowska- zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Angelika Halina Woźniak zgłoszona przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Agnieszka Pawlak -zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Tomasz Wolf - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
  7. Ewelina Ziemniak  - wskazana przez Burmistrza

 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Biskupice Ołoboczne

  1. Marzena Maciak- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Henryk Staszak- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Krzysztof Woldański - zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Laura Magdalena Stasiak zgłoszona przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Kazimierz Strzelczyk -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Józef Stodolny - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
  7. Maria Mencel     - wskazana przez Burmistrza

 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Ociążu

  1. Magdalena Smolarek- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Szymon Bugaj- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Krzysztof Stolarek - zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Błażej Jakub Paluch - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Piotr Wawrzyniak -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Kinga Katarzyna Olejniczak- zgłoszona przez Burmistrza
  7. Anna Uciechowska  - wskazana przez Burmistrza

 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Kotowiecku

  1. Jerzy Bogacki- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Danuta Wielanek- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Jolanta Orzechowska - zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Katarzyna Anna Olejniczak- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Krzysztof Pawlak -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Łucja Powąska - zgłoszona przez Burmistrza
  7. Lidia Wiatr - wskazana przez Burmistrza

 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Droszewie
  1. Agnieszka Błaszczyk- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Elżbieta Szymczak- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Jadwiga Nowakowska - zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Iwona Katarzyna Ratajczyk- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Libertas
  5. Jarosław Walczak -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  6. Magdalena Malczewska zgłoszona przez Burmistrza
  7. Agnieszka Sipka  - wskazana przez Burmistrza

 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Gostyczynie

  1. Mirosław Gałach- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Jadwiga Przybył- zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3. Maria Szymańska- zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  4. Anna Fabiszczak -zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  5. Karolina Zdyb  - zgłoszona przez Burmistrza
  6. Renata Łuczak - zgłoszona przez Burmistrza
  7. Patrycja Antczak   - wskazana przez Burmistrza