Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2019

 

 Informacja o dostępnych materiałach informacyjnych w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu RP 

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu RP

  Postanowienie nr 517/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowe Skalmierzyce

Komunikat dotyczący złożenia wniosku o dopisaniu do spisu wyborców

Komunikat dotyczący zaświadczeń o prawie do głosowania  poza miejscem stałego zamieszkania 

Komunikat dotyczący wyłożenia spisu wyborców do wglądu. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 16 września 2019 r. w celu powołania w gminie Nowe Skalmierzyce obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia  29 sierpnia 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Informacja w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Informacja w sprawie wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania 

Informacja w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października  2019 r. 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części a/b*

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.