Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że do dnia 10 czerwca 2010 r. można:

  1. złożyć  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  2. osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub osoby  nigdzie niezamieszkałe mogą na własny wniosek dopisać się  do spisu wyborców

do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r.  

Wnioski należy składać:

  w Urzędzie Gminy i Miasta  w Nowych Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8 pok. Nr 8 (I piętro) w  godzinach pracy Urzędu.

                                      

Burmistrz

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/      Bożena Budzik

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  informuje, że do dnia 18  czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce   (pokój nr 8, piętro I,)   wyborcy mogą pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania   w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

                   

Burmistrz

 Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                           /-/           Bożena Budzik