Obwody głosowania

Obwody głosowania

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

            Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm./, uchwały Nr XX/157/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 97, poz. 1483/ podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

nr.

obw

 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ

 

1

miasto Nowe Skalmierzyce ulice : 1 Maja , 29 Grudnia, Boczkowska, Dojazdowa,  Generała Józefa Hallera, Kaliska  od nr 1 do nr 52,  Janka Krasickiego, Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego,  Tartakowa,  Kardynała Stefana Wyszyńskiego

sołectwo: Gniazdów

Gimnazjum

ul. Kaliska 52

Nowe Skalmierzyce

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

062/762-13-71

 

2

miasto Nowe Skalmierzyce - ulice: 3 Maja, 25 Stycznia, Kaliska od nr 53 do nr 96, Kamienna, Kolejowa, Tadeusza  Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Jana Mertki, Adama  Mickiewicza, Mostowa, Gabriela Narutowicza, Okólna,  Podkocka, Polna, Szkolna

sołectwo: Boczków ulic: Graniczna, Krótka, Polna, Skalmierzycka, Strażacka, Topolowa, Zapłocie

sołectwo: Mączniki

Szkoła Podstawowa

ul. Okólna 8

Nowe Skalmierzyce

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

062/762-15-95

 

3

sołectwo: Skalmierzyce - ulice : 24 Stycznia, Bankowa, Stanisława Bąka, Bielawska, Boczkowska, Dąbkowa, Ludwika Jabłońskiego, Ks. Kanonika Alfonsa Czwojdy, Osada, Ostrowska, Księdza. Jana Piotrowicza, Pleszewska, Podkocka, Powstańców Wielkopolskich., Słoneczna, Szumiących Wierzb Spółdzielcza, Starowiejska,, Strażacka,  Środkowa, Torowa, Wiśniowa Wincentego  Witosa.

sołectwo:  Śliwniki - ulice: Jabłonkowa, Krótka, Leśna, Niemojowskich, Nowa, Parkowa,  Spacerowa, Skalmierzycka, Wiatrakowa

Szkoła Podstawowa

ul. Ostrowska 14

Skalmierzyce

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

062/762-13-02

4

sołectwo: Biskupice Ołoboczne - ulice : Bagatela, Bilczewska,  Łąkowa, Ostrowska, Parcele,  Podgórna, Szkolna, Środkowa,

Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 6

Biskupice Ołoboczne

062-762-11-51

 

5

sołectwo: Fabianów - ulice:  Brzozowa, Kaliska, Leśna, Osiedlowa, Południowa, Słoneczna, Szkolna, Środkowa,

sołectwo:  Ociąż - ulice: Kościelna, Teofila Morawskiego, Ostrowska, Parkowa, Polna, Środkowa, Torowa, Wiejska, Zakrzewki, Źródlana,

Zespół Szkół Ociąż

ul. Szkolna 56

Fabianów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

062-762-21-16

 

6

sołectwo: Głóski 

sołectwo: Kotowiecko (wieś Kotowiecko i Pawłówek) - ulice : Jabłonkowa, Kaliska, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Lipowa, Polna

sołectwo - Żakowice

Szkoła Podstawowa

 ul. Kaliska 4

Kotowiecko

062-762-40-20

 

7

sołectwo: : Biskupice, Droszew(wieś Droszew i Pawłów), Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Kościuszków( wieś Kościuszków i Czachory) Kurów, Miedzianów.

sołectwo:  Trkusów - ulice : Kaliska, Kępina, Środkowa

Szkoła Podstawowa

Droszew

062-762-40-04

 

8

sołectwo: Chotów, Gostyczyna, Leziona, Osiek, Strzegowa,

sołectwo Śmiłów - ulice : Kaliska, Nowa, Wiśniowa,

sołectwo: Węgry - ulice:  Bursztynowa, Łąkowa, Nowa, Parkowa, Polna, Wierzbowa, Zabłocko

Szkoła Podstawowa

Gostyczyna

062-762-30-03

 

  • głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. między godziną 600 a 2000 bez przerwy
  • W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta do dnia 15 czerwca 2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

                                   

Burmistrz Gminy i Miasta

                        

/-/  Bożena Budzik