Komunikaty

 Komunikaty

Informacja Obwodowej Komisji wyborczej nr 3 w Skalmierzycach o jej składzie

 Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 maja br. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach o jej składzie

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 kwietnia br. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach owbodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie udostępnienia spisu wyborców

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 kwietnia br. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja odnośnie rejestru i spisu wyborców oraz ewentualnego dopisania się do rejestru wyborców

Informacja odnośnie rejestru wyborców, spisu wyborców, dopisania do spisu oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania

Informacja o głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca pobytu stałego zamieszkania na terenie GiM Nowe Skalmierzyce oraz w innym obwodzie

Zaświadczenia o prawie do głosowania wraz z wnioskiem o wydanie oraz upoważnienie

 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Komunikat OKW Nr 46 w Kaliszu z 17 marca br. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu

Uchwała nr 4/2015 OKW Nr 46 w Kaliszu z 17 marca br. w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu

Instrukcja głosowania korespondencyjnego 

  Informacja Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy i miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


Data aktualizacji: 7.05.2015