Wybory prezydenckie 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 7 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 8 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP

Dyżur urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 60/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej 

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 10 lutego 2020 r. dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 

Informacja w sprawie wykazu miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

 


data aktualizacji: 6.02.2020 r.