Wybory prezydenckie zarządzone na 28.06.2020 r.

 

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w drugiej turze wyborów zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. 


 

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych. Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy zamieszczony na stronie internetowej ze względu na szczególną sytuację w tych wyborach + protokół szkoleniowy

Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu

Postanowienie nr 96/2020 Komisarza Wyborczego II w Kaliszu w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego II w Kaliszu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 12 czerwca 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatków do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych (...)

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP