Informacja o okręgach wyborczych

 

I N F O R M A C J A

z dnia 18 września 2006 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej .

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159 poz. 1127), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Numer Okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

miasto Nowe Skalmierzyce - ulice: Boczkowska, Dojazdowa, 29 Grudnia, Generała Józefa Hallera, Kaliska Janka Krasickiego, Kamienna, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 1 Maja, 3 Maja, Jana Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tartakowa, Gabriela Narutowicza, Okólna, Podkocka, Polna, 25 Stycznia, Szkolna

5

2

sołectwo Skalmierzyce - ulice: Bankowa, Stanisława Bąka, Bielawska, Boczkowska, Dąbkowa, Ludwika Jabłońskiego, Ks. Alfonsa Czwojdy, Osada, Ostrowska, Ks. Jana Piotrowicza, Pleszewska, Podkocka, Powstańców Wlkp. Spółdzielcza, Starowiejska, Strażacka, 24 Stycznia, Środkowa, Szumiących Wierzb, Torowa, Wincentego Witosa

2

3

sołectwo Śliwniki - ulice: Jabłonkowa, Krótka, Leśna, Niemojowskich, Nowa, Parkowa, Skalmierzycka, Spacerowa, Wiatrakowa, sołectwo Mączniki

1

4

sołectwo Biskupice Ołob. - ulice: Bagatela, Bilczewska, Łąkowa, Ostrowska, Parcele, Podgórna, Szkolna, Środkowa

1

5

sołectwo Fabianów – ulice : Brzozowa, Kaliska, Leśna, Osiedlowa, Południowa, Słoneczna, Szkolna, Środkowa, sołectwo Kościuszków (wieś Kościuszków i Czachory)

1

6

sołectwo Ociąż – ulice : Kościelna, Teofila Morawskiego, Ostrowska, Parkowa, Polna, Środkowa, Torowa, Wiejska, Zakrzewki, Źródlana, sołectwa: Miedzianów, Kurów

1

7

sołectwa: Biskupice, Boczków, Gniazdów, Droszew (wieś Droszew i Pawłów) sołectwo Trkusów – ulice: Kaliska, Kępina, Środkowa,

1

8

sołectwa: Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Żakowice, sołectwo Kotowiecko (wieś Kotowiecko i Pawłówek ) – ulice: Jabłonkowa, Kaliska, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Lipowa, Polna

1

9

sołectwa: Chotów, Strzegowa, sołectwo Węgry – ulice: Bursztynowa, Łąkowa, Nowa, Parkowa, Polna, Wierzbowa, Zabłocko

1

10

sołectwa : Gostyczyna, Leziona, Osiek, sołectwo Śmiłów – ulice: Kaliska, Nowa, Wiśniowa

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w sali nr 1 /parter/.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROWSKIEGO

z dnia 18 września 2006 roku

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca  1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 roku, nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje sie do wiadomości:

1. Uchwała nr XXXV/345/2006 z dnia 30 czerwca 2006  roku Rada Powiatu Ostrowskiego zatwierdziła podział Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę ranych wybieranych w poszczególnych okręgach:

Numer Okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski- osiedla : Śródmieście, Wenecja, Krępa

4

2

Gmina Miasto Ostrów Wielkoplski - osiedla :Pruślin, Kamienice Stare, Zacisze, Zębców, Odolanowskie, Nowe Parcele, Parcele Zacharzewskie

4

3

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - osiedla: Spółdzielcze, Powstańców Wielkopolskich

4

4

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Gmina Sieroszewice

4

5

Gmina i Miasto Raszków
Gmina Ostrów Wielkopolski

5

6

Gmina i Miasto Odolanów
Gmina Przygodzice
Gmina Sośnie

6

2. Powiatowa Komisja Wyborcza bedzie miała swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańców Wielkopolskich 16.