Obwodowe Komisje Wyborcze

 

UCHWAŁA Nr 4/06
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach
z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2, (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 ze zmianami), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/Krzysztof Paweł Kowalczyk

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/06
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach
z dnia 18 października 2006r.

Obwodowa Komisja Wyborca nr 1

z siedzibą w Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

ul. Kaliska 52,

telefon 0 62 762-13-71

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Mateusz Gorzejewski

członek

2

Tomasz Nijakowski

członek

3

Sławomira Jakubosz

członek

4

Angelika Woźniak

członek

5

Magdalena Korn

członek

6

Dominika Śrama

członek

7

Katarzyna Frąszczak

członek

8

Anna Warywończyk

członek

9

Krystyna Smug

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 2

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

ul. Okólna 8,

telefon 0 62 762-15-95

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Laura Magdalena Stasiak

członek

2

Beata Kurek

członek

3

Małgorzata Szymczak

członek

4

Włodzimierz Gałkin

członek

5

Jan Bednarczyk

członek

6

Kazimiera Jędrzejewska

członek

7

Agnieszka Jędras

członek

8

Mirosława Marczak

członek

9

Małgorzata Mencel

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 3

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 14,

telefon 0 62 762-13-02

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Iwona Witczak

członek

2

Grażyna Krysiak-Danielak

członek

3

Henryk Borowicz

członek

4

Małgorzata Bednarczyk

członek

5

Krystyna Gaszyńska

członek

6

Sylwia Bąk

członek

7

Krystyna Żarnecka

członek

8

Grażyna Uciechowska -Gąsiorek

członek

9

Maria Mencel

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 4

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

ul. Szkolna 6,

telefon 0 62 762-11-51

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Jan Sikora

członek

2

Kinga Maria Wiśniewska

członek

3

Ewa Woźniak

członek

4

Iwona Maria Puszkarek

członek

5

Mateusz Wilczura

członek

6

Kazimierz Strzelczyk

członek

7

Izabela Nowak

członek

8

Emil Siudziński

członek

9

Magdalena Kąpielska

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 5

z siedzibą w Zespole Szkół w Ociążu

telefon 0 62 762-21-16

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Iwona Stolarek

członek

2

Stanisław Zdanowicz

członek

3

Katarzyna Wojciechowska

członek

4

Weronika Litwa

członek

5

Zofia Kowalczyk

członek

6

Krzysztof Pawlak

członek

7

Maria Rosołek

członek

8

Patrycja Nowak

członek

9

Anna Uciechowska

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 6

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kotowiecku

ul. Kaliska 4,

telefon 0 62 762-40-20

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Katarzyna Haft

członek

2

Adam Gabiś

członek

3

Ewelina Magorzata Micuła

członek

4

Robert Bugaj

członek

5

Marian Nowakowski

członek

6

Jarosław Pawlak

członek

7

Szymon Szałankiewicz

członek

8

Marzena Maciak

członek

9

Lidia Wiatr

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 7

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Droszewie

telefon 0 62 762-40-04

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Jarosław Szczepaniak

członek

2

Jerzy Bogacki

członek

3

Małgorzata Kowalczyk

członek

4

Piotr Gierz

członek

5

Magdalena Pussak

członek

6

Anna Fabiszczak

członek

7

Elżbieta Justyna Bęcka

członek

8

Anna Pabiszczak

członek

9

Urszula Gajda

członek

Obwodowa Komisja Wyborca nr 8

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gostyczynie

telefon 0 62 762-30-03

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Karol Pietrzak

członek

2

Lidia Maria Włodarczyk

członek

3

Agata Pawlaczyk

członek

4

Halina Woldańska

członek

5

Piotr Płomiński

członek

6

Maria Nowacka

członek

7

Aneta Mikołajczyk

członek

8

Jolanta Ratajczak

członek