Obwieszczenia MKW

Obwieszczenia MKW

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYCH SKALMIERZYCACH

z dnia 23 października 2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Miejska Komisja Wyborcza w Nowych Skalmierzycach podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. W wyborach do Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w terminie do dnia 22 października 2010 r. do godz. 2400 w okręgu wyborczym Nr 4 zgłoszono n.p. tylko jedną listę z nazwiskiem jednego kandydata na radnego.
  2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w terminie do dnia 28 października 2010 r. do godz. 2400.
  3. Miejska Komisja Wyborcza w Nowych Skalmierzycach przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swej siedzibie (Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach z/s w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8), w dniach od 25 i 26 października 2010r. w godz. od 1500 do 1600, a w dniach 27 i 28 października 2010 r. w godz. od 15 30do 2400.

 

 Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

/-/Maria Jolanta Mencel

 


OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYCH SKALMIERZYCACH

z dnia 3 listopada 2010 roku

 

o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

 

           

Na podstawie art. 189  ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Miejska Komisja Wyborcza w Nowych Skalmierzycach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmującym 1 mandat Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej, w okręgu nr 4  głosowania w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata z listy nr 17  Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależne Forum Samorządowe"
  3. Gmerek Arkadiusz          

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach 

/-/ Maria Jolanta Mencel

 
OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

z dnia 2 listopada 2010 roku

o przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydatów zgłoszonej w wyborach do Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach zarządzonych na 21 listopada  2010 roku.

 

 

Na podstawie art. 64o ust. 8  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  z 2003 r. Nr 159, poz. 1547z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach list kandydatów. 

 

 W dniu 2 listopada 2010 roku Miejska Komisja Wyborcza przyznała zarejestrowanej w wyborach do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce liście kandydatów następujący numer:

 

Nr 17 -Komitet Wyborczy Wyborców

 „Niezależne Forum Samorządowe".

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Maria Jolanta Mencel