Komunikaty wyborcze

 

KOMUNIKAT

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że do dnia 11 października 2007 roku osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub osoby nigdzie niezamieszkałe mogą na własny wniosek dopisac sie do spisu wyborców do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku.

 

 
Wnioski należy składać: 
 
w godz. od 7:30 do 15:30 w urzedzie Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8 pokój nr 8 (I piętro)
 
 
Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
 
/-/Bożena Budzik 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że do dnia 19 października 2007 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce tj. od 7:30 do 15:30 (pokój nr 8, I piętro), wyborcy mogą pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku.

 
 
Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
 
/-/Bożena Budzik