Zarządzenie nr ROiSP.0050.11.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr ROiSP.0050.11.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarzadu samorzadu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce

Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF