Zarządzenie nr ROiSP.0050.17.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr ROiSP.0050.17.2019 z dnia 12 lutego  2019 roku

w sprawie zmiany w harmonogramie zebrań wyborczych w załączniku do zarządzenia nr ROiSP.0050.11.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 stycznia roku  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce

Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF