Wybory uzupełniające 2021 - okręg nr 11

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 13 wrzesnia 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych  uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego II w Kaliszu z 14 czerwca 2021 roku

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie dyżuru w dniu 4 czerwca br.

Postanowienie nr 22/22021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 maja 2021 roku zmieniająca informację Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2021 roku dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Postanowienie nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Fabianowie z 24 maja 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 6 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenie z 14 kwietnia 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 6 maja 2021 r. w sprawie zgłaszania zamiaru  głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady (...)

Obwieszczenie Zarzadzenie nr 174/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (...)

Zarzadzenie nr 174/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (...)

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Fabianowie  i nr 8 w Droszewie z 23 kwietnia 2021 r.

Postanowienie nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 22 kwietnia 2021 r.

Postanowienie nr 13/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Nowych Skalmierzycach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 20 kwietnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 20 kwietnia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych (...)

Uchwała nr 5/2021 Miejskiej komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 20.04.2021 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych (...)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 20 kwietnia 2021 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 20 kwietnia 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 19 kwietnia 2021 r. - ws. powołania obwodowych komisji wyborczych 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 16 kwietnia 2021 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatków na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 kwietnia 2021 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Postanowienie nr 11/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Postanowienie nr 10/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Zarządzenie nr 92/2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w okręgu wyborczym nr 11

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 1 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 marca 2021 r.

Wzory dokumentów  w wyborach uzupełniających w trakcie kadencji

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 12 marca 2021 r.  o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Fabianowie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Droszewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 12 marca 2021 r.   w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 12 marca 2021 r.  o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu  Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 12 marca 2021 r.  o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okregu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.

Obwieszczenie - Zarządzenie nr 92/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - Zarządzenie nr 92/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 11