Wybory uzupełniające do Rady 2020/2021 r. - okręg 5

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 wrzesnia 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych  uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego II w Kaliszu z 14 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 8/2021 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 02 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 3/2021 Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 20 maja 20201 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 (...)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 6 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenie z 30 września 2020 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 6 maja 2021 r. zmieniająca informację z 28 września 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 6 maja 2021 r. w sprawie zamiaru zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie (...)

Obwieszczenie Zarzadzenie nr 176/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (...)

Zarzadzenie nr 176/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (...)

Postanowienie nr 16/2021 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II

Obwieszczenie - Zarzadzenie nr 139/2021 z 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 stycznia 2021 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 stycznia 2021 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 20 stycznia 2021 roku w sprawie zgłszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców (...)

Zarzadzenie nr 15/2021 Wojewody Wielkopolskiego z 19 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Zarzadzenie nr 15/2021 Wojewody Wielkopolskiego z 19 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22.12.2020 r. 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22.12.2020 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 16 grudnia 2020 r.

Postanowienie nr 522/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Nowe Skalmierzyce

 Obwieszczenie Zarządzenia nr 569/2020 Wojewody Wielkopolskiego z 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce w okregu wyborczym nr 5.

Zarządzenie nr 569/2020 Wojewody Wielkopolskiego z 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce w okregu wyborczym nr 5.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2020 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 20 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 535/2020 Wojewody Wielkopolskiego z 18 listopada 2020 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie - zarządzenie nr 535/2020 Wojewody Wielkopolskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 6.11.2020 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 4.11.2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 2.11.2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 2.11.2020 r.

Uchwała nr 4/2020 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 30.10.2020 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 30.10.2020 r.

 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 29.10.2020 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 26.10.2020 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 21 października 2020 r.

Postanowienie nr 512/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania Miejskiej komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Postanowienie nr 511/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania Miejskiej komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z 15 października 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce z dnia 30 września 2020 roku - numer okręgu wyborczego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce z dnia 30 września 2020 roku

Wykaz miejsc na odszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o  sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okregu wyborczym nr 5, zarzadzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o  sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okregu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o  sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 września 2020 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Zarządzenie nr 422/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 wrzesnia 2020 r.

Zarządzenie nr 422/2020 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okregu wyborczym nr 5