Wybory uzupełniające w sołectwie Osiek

Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Osiek