Komunikaty

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach
z dnia 29 lipca 2008 r.

    Miejska Komisja Wyborcza w Nowych Skalmierzycach informuje, że dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 07 września 2008 r. pełnione są w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8 pokój nr 8 od dnia 30.07.2008 r. do dnia 07.08. 2008 r. codziennie w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00, a w dniu 8 sierpnia 2008 r. w godzinach od 8:00 do 24:00.

    Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pokój nr 8

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Anna Uciechowska