Miejska Komisja Wyborcza

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach
z dnia 29 lipca 2008 r.

 


Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 10 obejmującym sołectwa: Gostyczyna, Leziona, Osiek, sołectwo Śmiłów: ulice Kaliska, Nowa, Wiśniowa , zarządzonych na dzień 07 września 2008 r.

  1. Anna Uciechowska - Przewodniczący Komisji
  2. Ewelina Maria Ziemniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Adam Kazimierz Gabiś
  4. Justyna Kaźmierczak
  5. Maria Jolanta Mencel
  6. Renata Elżbieta Olejniczak
  7. Tadeusz Orzechowski

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

tel. 62/ 762 97 00

fax. 62/ 762 97 49