Komunikaty


 TREŚCI KOMUNIKATÓW I ZARZĄDZEŃ

Komunikat Komisarza Wyborvzego w Kaliszu z dnia 24 stycznia 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wgladu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 23 października 2016 r. 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z 24 października 2016 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.

Informacja dla mężów zaufania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Postanowienie nr 49/2016 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 04 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Nowych Skalmierzycach z dnia 04.10.2016 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 28 września br. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Uchwała nr 4/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z 28 września br. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dn 27 września br. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Uchwała nr 3/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dn. 23 września br. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dn. 20 września 2016 roku o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 września 2016 roku o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dn. 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie nr ROiSO.0050.101.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 23 października 2016 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej

 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 437/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2016 wraz z załącznikiem

 
Data aktualizacji: 25.01.2017