Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 

 

www.epuap.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

  1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (PN 8.00 - 16.00; Wt-Pt 7.30 - 15.30) do Sekretariatu mieszczącego się w Urzedzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, na następujących nośnikach danych:

Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

  1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

  2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),
  3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
  4. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.