Strategia

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

 

pobierz w wersji .pdf

 

Cytat
Spis treści
Wstep
Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Podstawowe czynniki determinujace rozwój Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Diagnoza perspektywna - analiza SWOT
Cel strategiczny, cele operacyjne, zadania strategiczne
Podsumowanie

Bibliografia

 

 

Uchwała nr XXXIII.249.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 r. 

 

Uchwała nr XVI.138.2019 z 21.10.2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03/ Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 4.12.2003 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce