Rok 2011

Uchwała Nr II/5/10
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

Treść uchwały oraz uzasadnienia nr II/5/10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/5/2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/5/2010


Uchwała nr SO - 0951/57/D/3/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2011