2014

Sprawozdania kwartalne

I kwartał 2014 r.

 RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

II kwartał 2014 r.

RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

III kwartał 2014 r.

RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

IV kwartał 2014 r.

RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze 2014 roku
 
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2014
 
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 30.06.2014
 
 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września 2014 roku
 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2014 rok
 
Dochody budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2014
 
Wydatki budżetowe za okres od 01.01. do 31.12.2014
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2014 rok
 
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wg stanu na 31.12.2014 roku
 
Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego - zestawienie środków trwałych