Rok 2016

 Uchwała nr XVII.133.2015 z 30 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

 

Treść uchwały oraz uzasadnienia

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
(dochody   część opisowa )

Załącznik Nr 2 do Uchwały 
(wydatki   część opisowa )

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Załącznik Nr 7 do Uchwały

Załącznik Nr 8 do Uchwały