Kierownicy jednostek pomocniczych

Oświadczenia majątkowe

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

Jan Magdziak - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.           

Irena Rachwalska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     /   korekta      /  oświadczenie na zakończenie zatrudnienia
Urszula Katarzyna Gajda - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie na rozpoczęcie zatrudnienia

Urszula Lis - Starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojtczak Sylwia- Starszy referent Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Jezierska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach

Anna Walczak - Dyrektor P.P. nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach

Olga Gruszczyńska - Dyrektor P.P. Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach

Anna Matuszczak - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ociążu

Katarzyna Kaźmierczak- Dyrektor S.P. w Ociążu

Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach

Jolanta Siwak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

Lidia Biela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droszewie


Teresa Stachowiak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotowiecku
    oraz     korekta / korekta 2

Teresa Kiełbik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Lucyna Lisiak-Kycia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Bożena Walczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych