Rok 2017

 Uchwała nr XXXI.236.2016 z 30 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu na 2017 rok

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Treść uchwały oraz uzasadnienia

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
(dochody   część opisowa )

Załącznik Nr 2 do Uchwały 
(wydatki   część opisowa )

Załącznik Nr 3 do Uchwały


Załącznik Nr 4 do Uchwały


Załącznik Nr 5 do Uchwały

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Załącznik Nr 7 do Uchwały

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 

 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania defycytu budżetu na 2017 rok przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce