Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego,

Architektury i Budownictwa

  Leszek Czekalski   

Pokój 29  tel.: 61 44 77 281  wew. 40, 697 873 229

budownictwo2@opalenica.pl

 

  Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Kamila Drozdowska

Pokój 29  tel.: 61 44 77 281  wew. 40, 697 873 229

budownictwo@opalenica.pl 

 

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Kamila Zdarta-Leśna

Pokój 29  tel.: 61 44 77 281  wew. 40, 697 873 229

budownictwo1@opalenica.pl  

 

 

System Informacji Przestrzennej