Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych

 

Dofinansowanie młodocianych pracowników

1. Karta usługi

2. Komentarz prawny

3. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem

4. Wniosek o dofinansowanie

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

7. Oświadczenie o otrzymywaniu pomocy de minimis

8. Materiały pomocnicze przy wypełnianiu tabelki D w formularzu informacji

9. Zaświadczenie ZUS i US